Днес, 29.05.2021г. в Информационния център – гр.София , бул. „Михай Еминеску“ №5 се проведе встъпителна пресконференция по проект „Спортът  – достъпен за всички“,  по Договор  № 25-00-26/18.03.2021г от Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А  от Закона за хазарта за 2021 г. към Министерство на младежта и спорта. Изпълнител на проекта е Сдружение с нестопанска цел „Арт, спорт и туризъм“

На пресконференцията присъстваха Стефан Йорданов – председател на Сдружението и ръководител на проекта, както и Илко Орешков – обучител по проекта.

В изпълнение на дейностите по проекта, в следващите два месеца над 200 младежи на възраст от 15 до 19 г. ще преминат обучения по шест вида спорт: футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, бадминтон и таекуондо.

На 2 и 3 юли 2021 г. в СК „Спортна София 2000“ са превидени практически демонстрации по съответните спортове. Предвидени са, също така, две обучения, свързани формирането на спорта като модел на поведение за здравословен начин на живот и спорта като превенция от негативни явления и зависимости.

През месец септември 2021 г.,  ще се проведе специално организирана за целта Кръгла маса, с участието на различните правителствени и неправителствени организации, за обмяна на опит, набелязване на добри практики в областта на здравословния начин на живот и запознаване на  широката общественост с дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проекта.